webkwestie

Duurzame Energie

Werkwijze

Je gaat nu echt aan de slag! In het vorige hoofdstuk heb je gelezen wat de opdracht is. Nu ga je de opdracht uitwerken door onderstaande vragen te beantwoorden en de opdrachten uit te voeren. Succes!

  1. Je gaat samen met je team de school rond om te kijken welke apparaten er allemaal energie verbruiken.

   • Kijk hierbij heel nauwkeurig, want er zijn ook heel veel kleine dingen die energie verbruiken.

   • Noteer je antwoorden op het werkblad (hier downloaden). Misschien dat het werkblad als door de meester of juf is uitgeprint. Vraag het even.

 1. Nu ga je met je groepje onderzoek doen naar verschillende soorten energie. Gebruik bij je onderzoek de bronnen die bij punt vier staan aangegeven.

 2. Verwerk de gevonden antwoorden in een Worddocument.

In de inleiding heb je al kunnen lezen dat de IJsselcentrale in Zwolle – Zuid energie ‘opwekt’ en aan de huizen en bedrijven geeft.

 • Op welke manieren wekt de IJsselcentrale energie op?

 • Onderzoek welke andere fossiele brandstoffen (grondstoffen) gebruikt kunnen worden om stroom mee op te wekken.

 • Waar kun je deze grondstoffen vinden?

 • Aan hoeveel mensen (huizen en bedrijven) kan de IJsselcentrale energie leveren?

Energie die gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, wordt vaak grijze stroom genoemd. Naast grijze stroom praten mensen ook vaak over groene stroom.

 • Wat is groene stroom?

 • Noem verschillende manieren waarop groene stroom kan worden opgewekt. (Heb je hiervoor materialen/grondstoffen nodig?)

  • Waarom wordt de energie die komt van de fossiele brandstoffen ‘grijze stroom’ genoemd en heet de zogenaamde groene stroom juist ‘groen’?

Van groene stroom wordt gezegd dat het duurzaam is.

 • Wat betekent duurzaam?

 • Waarom is groene stroom duurzaam?

 • Kan grijze stroom ook duurzaam zijn? Waarom wel of niet?

Je weet nu hoe er in Zwolle en in de rest van Nederland energie wordt opgewekt. Je gaat dit nu vergelijken met andere landen.

 • Hoe wordt de energie in Afrika opgewekt?

 • En hoe doen ze dat op Antarctica?

 • Zie je verschillen met de energieopwekking in Nederland? Noteer dan deze verschillen.

 1. Een energiecentrale maakt precies de hoeveelheid stroom die gevraagd wordt, zodat er nooit te veel is. Zodra jij minder stroom gebruikt, hoeft de centrale dus minder te maken.

  • Waarom is het belangrijk om het gebruik van energie te beperken?

  • Wat kan je zelf doen om je energieverbruik zo gering mogelijk te houden?

  • Wanneer je minder energie gebruikt, heeft dit dan gevolgen voor het milieu? Als dit zo is, beschrijf je wat voor gevolgen dit zal hebben.

  • Apparaten hebben tegenwoordig bijna allemaal een energielabel. Wat is een energielabel?

  • Heb je bij het uitvoeren van de eerste opdracht ook apparaten gezien die een energielabel hadden?

  • .

 2. Je gaat samen met je team een brochure maken over de informatie die je bij opdracht 2 en 3 hebt opgezocht.

  • Jouw meester of juf heeft alvast een lege brochure gemaakt. Nu hoef je alleen nog maar te denken over wat je in de brochure wilt beschrijven.

  • Haal de lege brochure op bij de meester of juf of download hem hier.

  • Overleg in je groepje wat jullie standpunt is. Welke vorm van energie opwekken vinden jullie het beste? Schrijf dit zo duidelijk mogelijk op in de brochure, zodat je straks andere mensen kan overtuigen van je standpunt!

  • Beschrijf ook in je brochure wat je kunt doen om je energieverbruik zo gering mogelijk te houden. Noem ook waarom dit zo belangrijk is!

  • Denk ook aan plaatjes, want alleen tekst is natuurlijk saai.