webkwestie

Duurzame Energie

Beoordeling

Hieronder kun je zien hoe je werk wordt beoordeeld:

Onderdelen

Goed

Voldoende

Matig /
Onvoldoende

Werkblad

  

10 punten

Jullie hebben minimaal 20 verschillende apparaten opgezocht en aangegeven of ze volgens jullie zuinig zijn of niet.

Jullie hebben minimaal 10 verschillende apparaten opgezocht en aangegeven of ze volgens jullie zuinig zijn of niet.

Jullie hebben minder dan 10 verschillende apparaten opgezocht en aangegeven of ze volgens jullie zuinig zijn of niet.

Word-document/Vragen

 20 punten

Jullie hebben op elke vraag een antwoord gevonden en helder geformuleerd.

Jullie hebben op 4 vragen geen antwoord gegeven. De formulering van de antwoorden (op de gemaakte vragen) was wel helder en duidelijk.

Jullie hebben op minder dan de helft van de vragen geen antwoord gegeven. De formulering van de antwoorden was ook niet helemaal helder.

Werkstuk/Brochure

  

20 punten 

Jullie werkstuk vertoonde een duidelijke opbouw en op elke vraag werd een helder antwoord gegeven. Bovendien was er een goed evenwicht tussen de gebruikte teksten en plaatjes. Verder was jullie standpunt duidelijk weergegeven.

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven punten. De informatie bij sommige punten/vragen was te beperkt. Het evenwicht van gebruikte teksten en plaatjes klopte niet helemaal.

Verder was jullie standpunt duidelijk weergegeven.

Jullie werkstuk bevatte niet de voorgeschreven punten of gaf geen antwoord op de gestelde vragen. Bovendien hebben jullie sommige informatie op een verkeerde manier verwerkt/weergegeven.

Samenwerking  

20 punten

Jullie hebben prima samengewerkt en de taken goed verdeeld. Iedereen was bij het bewerken van het gekozen onderwerp betrokken en deed goed zijn best. Tijdens het samenwerken ontstond geen ruzie en jullie hebben elkaar goed geholpen.

De taken konden beter verdeeld zijn en niet iedereen deed evenveel.

Het overleg had beter gekund.

Jullie hebben de taken niet verdeeld. Er waren van tevoren geen afspraken gemaakt. Hierdoor was niet duidelijk wie wat ging doen.Bovendien ontstond tijdens het werken in de groep ruzie of er werd niet serieus gewerkt.

Lay-out van de brochure 

10 Punten

De vormgeving is prima. De verhouding tussen tekst en beeld is goed.

Het werkstuk ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere delen weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes of teksten.

Eindscore:

60 - 80

Je hebt samen met je team een goed werkstuk/brochure ontwikkeld. De volgende keer kun je gewoon op deze manier aan het werk.

Is er nog iets wat je de volgende keer anders zou doen? Schrijf dit op en noteer ook je eindscore. Je levert dit in bij de juf/meester.

40 - 60

Je hebt samen met je team een voldoende werkstuk/brochure gemaakt. Er waren nog wel wat verbeteringspunten.

Bedenk wat je de volgende keer anders zou doen en schrijf dit op. Noteer ook je eindscore. Je levert dit in bij de juf/meester.

0 - 40

Je hebt samen met je team en matig - onvoldoende werkstuk/brochure ingeleverd.

Er kwamen (te) veel verbeteringspunten naar voren, waarmee jullie de volgende keer beter rekening mee moeten houden. Bedenk wat je de volgende keer anders moet doen en schrijf dit op. Noteer ook je eindscore. Je levert de eindscore bij de juf/meester in.