Werkwijze

Je gaat nu echt aan de slag! In het vorige hoofdstuk heb je gelezen wat de opdracht is. Nu ga je de opdracht uitwerken door onderstaande vragen te beantwoorden en de opdrachten uit te voeren. Succes!
  1. Je gaat samen met je team de school rond om te kijken welke apparaten er allemaal energie verbruiken.
    • Kijk hierbij heel nauwkeurig, want er zijn ook heel veel kleine dingen die energie verbruiken.
    • Noteer je antwoorden op het werkblad (hier downloaden). Misschien dat het werkblad als door de meester of juf is uitgeprint. Vraag het even.

  2. Nu ga je met je groepje onderzoek doen naar verschillende soorten energie. Gebruik bij je onderzoek de bronnen die bij punt vier staan aangegeven.

    Verwerk de gevonden antwoorden in een Worddocument.